skip to Main Content

Lokalegoededoelengids niewsbrief #8

Drukwerk voor de1ste gids rolt vers van de pers!

EMILE ROEMER NEEMT EERSTE GOEDEDOELENGIDS IN ONTVANGST (Kijk mee: Live Streaming!)

Woensdag 20 januari a.s. ontvangt waarnemend burgemeester Emile Roemer het eerste exemplaar van de Goededoelengids uit handen van Cees Huisman van Goede Doelen Alkmaar.

Dit gebeurt tijdens een korte bijeenkomst in Podium Victorie (16.00-16.20 uur) in klein comité. Als gevolg van de verlenging van de lockdown is het helaas onmogelijk dat netwerkpartners en goede doelen aanwezig zijn. Op een later moment wordt in deze kring de realisatie van de gids gevierd. De bijeenkomst op 20 januari a.s. is voor geïnteresseerden live te volgen via https://www.facebook.com/072goededoelen

Sprekers op 20 januari 2021 zijn: Emile Roemer, Annamaria Lopez-Brea (notaris), Theo Schuyt (hoogleraar filantropische studies VU Amsterdam), Cees Huisman. Dagvoorzitter: Monique Hupkes.

OPLAGE, VERSPREIDING EN VERKRIJGBAARHEID GOEDEDOELENGIDS

De papieren versie van de Goededoelengids verschijnt in een oplage van 3.500 stuks. De gids wordt in de periode 21 januari – 1 maart 2021 verspreid en zal verkrijgbaar zijn op vele plaatsen, onder meer bij: notarissen, financieel adviseurs, bibliotheek, wijkcentra, dorpshuizen. 

Tegelijk start de publiekscampagne Goededoelengids met de inzet van een promotie team.

Ook verkrijgbaar bij alle sponsoren, zoals bij Sander Brouwer, Hooge Waerder.

AANMELDEN VOOR DE GOEDEDOELENGIDS KAN NOG STEEDS

Er zijn 65 organisaties die zich presenteren in de eerste Goededoelengids. Samen tonen zij een fraai beeld van de vele activiteiten die, goed verspreid over de gemeente Alkmaar, worden georganiseerd. Dit met betrokkenheid van duizenden vrijwilligers en inwoners. De organisaties zijn actief in één van de volgende sectoren: Buurt & Wijk; Natuur, Milieu & Dier; Kunst & Cultuur; Sociaal & Maatschappelijk.

Aanmelden voor de (digitale) gids kan nog steeds. Geïnteresseerde organisaties nodigen wij uit om onze website en de aanmeldingsprocedure te bekijken en/of informatie te vragen:
https://alkmaar.lokalegoededoelengids.nl/ 
info-alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Bestuur Stichting Goede Doelen Alkmaar: Roy, Theo, Ruud, Bente, Jeanette, Monique en Cees

VOORBEREIDING 1ste GOEDE DOELEN DAG ALKMAAR GESTART!

Goede Doelen Alkmaar is gestart met de voorbereiding van de organisatie van de 1ste Goede Doelen Dag Alkmaar. Een dag bedoeld voor alle goede doelen in Alkmaar, netwerkpartners en geïnteresseerde vrijwilligers en inwoners. Rekening houdend met de te verwachten ontwikkeling en situatie omtrent COVID-19 richten we ons op een dag na de zomer. Een belangrijk uitgangspunt is dat de dag op veilige wijze kan worden gehouden.

Voor het programma denken wij aan een zaterdagochtend met:

  • Mogelijkheden voor goede doelen om zich te presenteren;
  • Uitwisseling van ideeën en tips voor goede doelen;
  • Interessante sprekers;
  • Plezierig informeel netwerkonderhoud;
  • Afsluiting met een lunch

Voor suggesties en support houden wij ons aanbevolen!

Meer informatie gewenst?

Nieuwsbrief nr. 9 verschijnt in maart 2021
Website https://alkmaar.lokalegoededoelengids.nl

Informatie info-alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Aanmelden aanmelden-alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Goededoelengids Alkmaar wordt mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Alkmaar e.o., Hooge Waerder, Vlieg, Notaria A. Lopez-Brea, AZ
Back To Top