skip to Main Content

Wijkraad Nieuw Overdie is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan.

Lid zijn van de wijkraad is dus uitdagend, afwisselend en leerzaam. Je bent als wijkraad de spreekbuis van de wijk en haar bewoners.

• De Wijkraad is de bewonersvertegenwoordiging die middels een overeenkomst de officiële gesprekspartner is van en voor de Gemeente Alkmaar, de aanwezige Woningcorporaties, andere professionals en/of organisaties in de wijk.
• Zij bestaat uit een groep betrokken bewoners die hart hebben voor hun wijk en opkomen voor de belangen van de bewoners.
• De wijkraad stelt zich ten doel signalen, wensen en ideeën van bewoners uit de wijk te gebruiken als basis voor adviezen naar overheid en andere instanties.
• De wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan voor de wijk en haar bewoners, alle organisaties in de wijk en de gemeente.
• Zij signaleert wat er aan ideeën en wensen in de wijk leeft en gebruikt dat als basis voor gevraagde en ongevraagde adviezen naar organisaties, instanties en de gemeente.
• De wijkraad is een algemeen nut beoogde instelling/stichting die van groot belang is voor de wijk en de gemeente en legt de verbinding tussen de bewoners in de wijk en de gemeente en er is dus sprake van een groot gemeenschappelijk belang.
• De wijkraad stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en/of de versterking van de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners, zoals bedoeld in het programma Buurtgericht samenwerken.
• De wijkraad ondersteunt de bewoners als er plannen vanuit de gemeente zijn en gepresenteerd worden en stelt daarbij kritisch vragen.
• De wijkraad en gemeente hebben structureel overleg (6 maal per jaar) waarin allerlei onderwerpen vanuit de wijk en de gemeente besproken worden.

Wijkraad Nieuw Overdie is altijd op zoek naar bewoners uit de wijk die zich als bestuurslid willen inzetten.

U kunt hierover vrijblijvend contact opnemen met de wijkraad via wijkraadnieuwoverdie@gmail.com

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Richard Halewijn
Secretaris: Vacature (Wordt tijdelijk door Richard Halewijn vervuld)
Penningmeester: Naima Ouchicha – Facebookbeheerder
Bestuurslid: Marco Heijnen – Websitebeheerder
Bestuurslid: vacature

Back To Top